Szakmai tevékenység

Amfitheatro.hu

Színház | Ének | Zene | Tánc | Drámapedagógia

 

Az Amfitheatro Színház megalakulása óta a Magyarországon élő görög származású és filhellén fiatalok számára görög színház és drámapedagógiai tevékenységet folytat. Célunk a nemzeti identitás megerősítése, megőrzése a Magyarországon élő görög gyerekek számára, koruknak megfelelő módon kialakított zenés, táncos, néphagyományokon alapuló szakkörök megtartása. Tapasztaljuk, hogy e foglalkozások alatt a gyerekek sokat fejlődnek, közösség alakul ki, a görög nyelv szeretete erősödik és közelebb kerülnek kultúrájuk és a hagyományaik megismerésében.

Az egyesület megismerteti, bevezeti a görög származású fiatalokat a drámapedagógia- a színházi nevelés rejtelmeibe. A műhelymunkák az ókori és a modern görög színház alapjait mutatja be a zene, tánc, beszédművelés, improvizatív helyzetgyakorlatok, önismeret, csapat tréning eszközeivel.

Továbbá ének-zene és tánc (népi vagy kortárs-modern) oktatásban is részt vesznek a fiatalok szakemberek, mentorok segítségével, irányításával. Meggyőződésünk, hogy ezen foglakozások sokszínű, többrétegű komplexitása minden bizonnyal segítheti a gyerekeket a tárgyi kultúrhagyományuk megismerésében, továbbá a nyelvi játékok betanulása során fejlődik nyelvi készségük, csiszolódik nyelvhelyességi használatuk,görög nyelvi beszédtechnikájuk. Több éves tapasztalatunk, hogy ezek a műhelymunkák, dráma szakkörök nagy mértékben elősegítik a személyiségformálást, a kapcsolatfelvételt és a közösségé való kialakítást. A résztvevők a görög nyelv tanulása mellett fejlesztik kommunikációs képességeiket, a kialakuló csapatmunkában kapcsolatot tartva egymással, erősödik a közösségben görög tudatuk, az anyaországhoz való kötődésük.