Sophocles Antigone

Amfitheatro.hu

 

Mai válságokkal terhes világunkban az ember globális kiszolgáltatottságában, túlélésének érdekében fogódzkodókat keres, melyet kizárólag múltunk erkölcsi-etikai történetiségének vázszerkezetében találhatja meg. Sophocles Antigone drámájának intenciói 2000 év óta érvényesek, újraértelmezésük a mű modern adaptációja -akár egy színházi előadás keretében tényleges „ segítséget nyújthat „ létünk bonyolult létszerkezete értelmezésének szövevényében.

Platon és Aristoteles sok mindenben ellentmondott egymásnak, de a demokrácia szükségességét mindketten pejoratív módon ítélték meg. Pontosan látták, hogy a közérdek és a magánszféra nehezen egyeztethető össze. Az Antigoné nemcsak a zsarnokság és a testvéri szeretet összetűzése, hanem a közösség és az egyéni érdek követelményének emblematikus probléma felvetése.

Az ember rendeltetésének nincs más lehetősége, mintsem ennek a feloldhatatlan ellentmondásnak a „harmonikus rendbe állítása” az erre való okvetlen törekvés. Ebben az útkeresésben válhat az ember Sophocles nyomán a „legcsodálatosabb lénnyé”.

-nond-

 

ANTIGONE

Kotsona Eleni

ISMENE

Fülöp Izabella

KREON

Kollatos Fotios

KAR

Álmosd Phaedra

HAIMON Peták Róbert

TIRESIAS

Peták Róbert, Kollatos Fotios

HÍRNÖK Álmosd Phaedra

KÓRUS

Efstratiadu Zoe

Nikolaidou Phaedra

Radis Afrodite

Wastl Akilina

Táncosok

Béres Fanni

Bodócs Diána

Bokrossy Barbara

Dévai Fanni

László Bíborka

Németh Laura

Koreográfus Bokrossy Barbara

Zenészek

Kollatos Jorgos

Nizalowski Fanni

Stefopulos Alekos

Commandarte,Artisták

Dévai Fanni

Mórocz Eszter

Nagy Zsuzsanna

Peták Róbert

Stián Dániel

Virga Tímea

Jelmez

Álmosd Phaedra

Media

Fazekas Adam

Mukk Sándor

Nikolaidou Phaedra

Plakát

Stefopoulos Alekos

Fordító

Lotsou Panagiota

Művészeti asszisztens

Koncz Eszter

Klitsa Paraskevi

Rendező

Kollatos Fotios